Izredni nadzor Inšpekcije za okolje po požaru v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana

Izredni nadzor Inšpekcije za okolje po požaru v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana

9. 7. 2024

Inšpektorica za okolje Inšpektorata za okolje in energijo je zaradi požara, ki je prejšnji teden izbruhnil v Regijskem centru za ravnanje odpadki Ljubljana, na delu naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov, včeraj opravila izredni inšpekcijski nadzor pri Javnem podjetju vodovod kanalizacija snaga d. o. o..

Ugotovljeno je bilo, da je zagorel kup neobdelanih kosovnih odpadkov  v hali za sprejem in predelavo kosovnih odpadkov. Zaradi intenzitete požara sistem aktivne požarne zaščite ni uspel pogasiti začetnega požara, zato je intervenirala gasilska brigada in več prostovoljnih gasilskih društev. Vsa voda od gašenja je bila zajeta v sistem odpadnih vod z iztokom na čistilno napravo.

Zaradi požara je bila proizvodnja začasno zaustavljena.  Ponovno so jo zagnali v petek v popoldanskem času.  Trenutno na objektu še vedno potekajo dela za odpravo posledic požara. Na lokaciji je stalno prisotna požarna straža PGD Vič.

Zaradi sanacije v hali za sprejem kosovnih odpadkov upravljavec prevzete kosovne odpadke trenutno skladišči na delu aktivnega odlagalnega polja odlagališča Barje. V zvezi s tem je inšpekcija zavezanca pozvala, da ministrstvu posreduje poročilo o izvedenih ukrepih in inšpekcijo v nadalje do vzpostavitve normalnega obratovanja seznanja o teku aktivnosti.

Dolžina: 1 minutno branje
Objavljeno: 09. Jul. 2024