Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev spletne strani z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s portala novicnik.si. Na portalu novicnik.si cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Z uporabo portala uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

Naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Kakšne osebne podatke obdelujemo?

Portal novicnik.si je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Za potrebe poslovanja na protalu zbiramo naslednje uporabnikove podatke, kjer je to potrebno:

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na naših strežnikih strežniku shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti. Upravitelj spletne strani podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.

Namen uporabe osebnih podatkov

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko portala so namenjeni izključno za namene izboljšanja uporabniških storitev in možnosti nadgradnje obstoječe spletne strani. Navedene podatke lahko portal novicnik.si, obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oziroma v rokih, ki jih določa zakon o elektronskih komunikacijah.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik portala novicnik.si posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Varstvo otrok

Oglasna sporočila na portalu novicnik.si bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od ostalih vsebin. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov?

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo na portalu novicnik.si, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, nam pišite na email naslov.