Minister Novak bo skupaj s sodelavci županom predstavil načrt dela na vodotokih v naslednjih dveh letih

Minister Novak bo skupaj s sodelavci županom predstavil načrt dela na vodotokih v naslednjih dveh letih

Predstavniki vodstva Ministrstva za naravne vire in prostor bodo v naslednjih tednih skupaj s sodelavci ter predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode obiskali vsa porečja v Sloveniji, si ogledali stanje na vodotokih in se srečali s tamkajšnjimi župani.
 
Županjam in županom bosta poleg izvedenih vzdrževalnih del in izrednih ukrepov v letu 2023 predstavljena predlog programa del javne službe za leti 2024 in 2025 in predlog sanacij in investicij v letih 2024 in 2025. Občine bodo ob tem pozvane, da podajo svoje pripombe in predloge. Minister Jože Novak je namreč županom ob prevzemu mandata zagotovil redno komunikacijo ter večjo vključenost v pripravo načrta dela na vodotokih v prihodnjih dveh letih.
 
Načrtovano je, da bodo izredni ukrepi na vodotokih (s katerimi se po avgustovskih poplavah in plazovih zagotavlja predvsem pretočnost vodotokov) zaključeni do poletja. Izrednim ukrepom sledi obdobje sanacije (s katero se struge in brežine povrne v prvotno ali boljše stanje, kot je bilo pred nesrečo) in vzdrževanja (ki ga opravljajo koncesionarji) ter novih investicij na vodotokih (za večjo odpornost na poplavne dogodke). V načrtovanje sanacij in investicij pa, kot je bilo določeno z zakonom o obnovi, vključujemo tudi občine.
 
Posamezna srečanja bodo zaradi večje učinkovitosti in razreševanja konkretnih vprašanj razdeljena po posameznih porečjih. Delovni obiski bodo potekali zelo intenzivno in bodo izvedeni v enem mesecu. Večino srečanj bo vodila državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc.
 
***
Prvo delovno srečanje bo na Koroškem
 
Prvo srečanje bo v sredo, 14. februarja 2024 na Koroškem, ob delu porečja reke Drave (občine Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Prevalje, Dravograd, Lovrenc na Pohorju, Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka in Vuzenica). Srečanja z župani, ki bo v popoldanskem času potekalo v Slovenj Gradcu, se bo udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak
 
Po koncu srečanja z župani bo izjava za javnost (predvidoma ob 16. uri).
Lokacija: MKC Slovenj Gradec, Ozare 18 (pred dvorano).

PR - 
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
Dolžina: 1 minutno branje
Objavljeno: 12. Feb. 2024