Na portoroški Turistici otvorili novo tehnološko napredno študentsko sTOUdio sobo

Na portoroški Turistici otvorili novo tehnološko napredno študentsko sTOUdio sobo


Dogodku, ki so ga pod mentorstvom UP FTŠ sTOUdia Turistice organizirali študenti 2. letnika pri predmetu Projektno vodenje, so se poleg študentov in zaposlenih portoroške fakultete pridružili tudi partnerji iz gospodarstva, s katerimi je UP FTŠ sTOUdio Turistica v preteklosti že aktivno sodelovala. Med njimi so bili predstavniki podjetij Art Rebel 9 in Rajzefiber kot tudi Mateja Hrvatin Kozlovič, mag. turiz., podjetnica in inovatorka v turizmu, ki je povedala, da so "tovrstne pobude, ki študentom omogočajo konkretne izkušnje neposredno s podjetniki ključnega pomena pri formiranju predvsem mlajših kadrov. Omogočajo vpogled v izzive, s katerimi se soočamo v gospodarstvu in hkrati prinašajo svež veter in nove pristope pri iskanju rešitev. Zato z veseljem pozdravljamo take projekte in si jih v prihodnosti želimo še več. Predvsem povezovanje akademske sfere in gospodarstva je nujno za izgradnjo inovacijske skupnosti, ki bo pripomoglo k dobrobit naše družbe in ustvarjala dolgoročna partnerstva."

Turistica je v okviru pilotnega programa UP FTŠ sTOUdio Turistica nov študentski prostor opremila s sodobno tehnološko in programsko opremo, pridobljeno v okviru Google Imact Chellenge razpisa za države Srednje in Vzhodne Evrope. Fakulteta se je namreč lani, s predstavljenim programom UP FTŠ sTOUdio Turistica, v okviru katerega se je razvil tudi model LocalsFromZero, postavila ob bok 13 zmagovalnim organizacijam. Google je organizacijam, ki so predstavile najboljše dobrodelne projekte zagotovil finančno in mentorsko pomoč za spodbujanju vse bolj digitaliziranega gospodarstva, s poudarkom na nujnosti socialne vključenosti.

Mag. Tadej Rogelja, član projektnega tima na Turistici in aktivni član programa UP FTŠ sTOUdia Turistice vse od njegovega začetka, je ob otvoritvi poudaril, da je "sodobno opremljeno delovno okolje (v tem primeru sTOUdio soba) za študente ključnega pomena. Če od študentov pričakujemo kreativno, inovativno in prodorno razmišljanje - udejstvovanje, se od nas pričakuje, da jim zagotovimo ustrezne delovne pogoje, ki so skladni z aktualnimi tehnološkimi in razvojnimi trendi. Sodobno opremljena soba je namenjena tudi pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim sodelavcem na fakulteti (bodisi v sklopu izvajanja posameznih predmetov, raziskav, projektov ali neformalnemu druženju s študenti, sodelavci, ipd.)".

Tilen Nipič, študent Turistice, ki med drugim v sklopu Popotniškega združenja Slovenije vodi oddajo Popotniški snep, je povedal, da "je program sTOUdio Turistica izjemna priložnost za vse študente, ki želijo svojo zainteresiranost sodelovanja s turističnim gospodarstvom in akademijo nadgraditi z izkušnjami. Seznanil in vključil sem se v veliko projektov, pri katerih sem lahko pomagal reševati aktualne težave tega sektorja in dopolnil svoje študijsko znanje." Glede nove študentske sobe pa je dodal, da "oprema (tudi programska) omogoča študentom večjo kreativnost in svobodno ustvarjanje že pri rednih študijskih obveznostih, obenem pa jim omogoča pridobivanje digitalnih veščin, na kar lahko gledamo kot na konkurenčno prednost pri kasnejši zaposlitvi.".
__________________________________________________________________________________
Študentski studio za trajnostni razvoj in inovativnost v turizmu UP FTŠ Turistice je pilotni razvojno-raziskovalni program, ki povezuje študente, gospodarstvo in akademijo. Prek svojih aktivnosti spodbujajo sodelovanje študentov na razvojnih projektih s fokusom na analitiki, svetovanju, inoviranju in praktičnem delu v gospodarstvu, skozi katere razvijajo kompetence pod nadzorom strokovnjakov iz prakse in pedagoških ter raziskovalnih sodelavcev UP FTŠ Turistice.

Več o aktivnostih UP FTŠ sTOUdio Turistica si lahko preberete > TUKAJ.

VIR: UP
Dolžina: 2 minutno branje
Objavljeno: 06. Dec. 2022