ODVZEM ŽIVALI JE BIL NEZAKONIT

ODVZEM ŽIVALI JE BIL NEZAKONIT

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) meni, da je bil odvzem živali Rudiju Možganu pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep.  Po Zakonu o zaščiti živali je odvzem živali skrajen ukrep, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali, v tem primeru pa to ni bilo tako. 

(Ljubljana, 18. novembra 2023) – Na KGZS se je obrnil naš član Rudi Možgan iz vasi v bližini Krškega,  ki mu je minulo sredo inšpekcija odvzela 24 glav govedi. KGZS je po zbranih informacijah ugotovila, da je odvzem živali pretiran ukrep, saj zanj niso bili izpolnjeni pogoji (živali niso bile shujšane, bile so primernega rejnega stanja, imele so možnost paše, imele so na voljo hrano in vodo). Območje okrog mesta, kjer so živali dokrmljevali, je bilo bolj blatno zaradi vremenskih razmer. Razumljivo pa je, da so živali pri paši v pozni jeseni bolj umazane, vendar to nikakor ne pomeni, da bi to izrazito vplivalo na slabše počutje. Živali res niso bile rejene v povsem optimalnih pogojih, vendar pa niso imele nobenih negativnih posledic zaradi take reje (rane, poškodbe, neprimerni parklji, podhranjenost, vraščene verige ... ), imele so tudi možnost umakniti se iz blata na pašnike.

Po Zakonu o veterinarskih merilih pooblastilo odvzema živali velja samo v »izjemno nujnih« primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi. Primer ni bil izjemno nujen, zato bi moral skrbnik živali najprej dobiti odločbo, da popravi stanje in rok, v katerem mora to storiti. Tudi Zakon o zaščiti živali, ki velja od 11. 11. 2023, določa, da se v takih primerih odredi začasen odvzem in oskrba na domu imetnika živali.

KGZS je z rejcem v stalnem kontaktu in mu vseskozi nudi strokovno podporo, za katero se rejec zahvaljuje. Ker verjamemo v pravno državo, pričakujemo, da bo rejcu v nadaljnjem postopku povrnjena tako materialna kot nematerialna škoda. 

Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) zahtevamo uvedbo takojšnjega izrednega strokovnega nadzora postopka in ukrepanje v skladu z zakonom ter povrnitev škode.

VIR: KGZS
Dolžina: 1 minutno branje
Objavljeno: 20. Nov. 2023