Po zaključeni sanaciji poškodovanega cevovoda NEK ponovno v omrežju

Po zaključeni sanaciji poškodovanega cevovoda NEK ponovno v omrežju

V NEK so zamenjali del cevovoda sistema za varnostno vbrizgavanje, kjer je bilo v začetku oktobra 2023 ugotovljeno puščanje na zvaru. Preventivno je bil zamenjan tud del cevovoda na drugi strani reaktorja, kjer puščanja ni bilo. Uprava za jedrsko varnost je potrdila, da je NEK izvedla vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnila predpogoje za varno obratovanje. NEK je z 17. novembrom 2023 zvečer ponovno sihroniziran z elektroenergetskim omrežjem.
Vnos novega cevovoda v zadrževalni hram (Foto: NEK).Operativna posadka NEK je v 4. oktobra 2023 zaznala povečano puščanje primarnega sistema znotraj zadrževalnega hrama, ki je bilo pod mejno vrednostjo, ki jo določajo tehnične specifikacije. Za določitev izvora puščanja in sanacijo je bila elektrarna 6. oktobra 2023 zjutraj preventivno zaustavljena in izključena iz elektroenergetskega omrežja in za zagotavljanje varnih delovnih razmer vzpostavljena hladna zaustavitev elektrarne.

Po pregledu je bila ugotovljena lokacija puščanja na manjšem delu cevovoda priključnega sistema reaktorja. Na zvaru reducirnega dela cevovoda priključnega sistema primarnega kroga, meter od vboda v reaktorsko posodo, je bila locirana luknjica v velikosti šivankinega vboda.

Za pripravo in popravilo je bil angažiran originalni projektant in dobavitelj opreme elektrarne – Westinghouse ob podpori domače industrije. Izvedene so bile neporušne preiskave puščajočega cevovoda in tudi podobnega na drugi liniji. Na podlagi rezulatov preiskav je bila sprejeta konservativna odločitev, da bosta zamenjana segmenta cevovoda od priključitve na reaktorsko posodo do prvega ventila na obeh linijah sistema, torej na strani, kjer je bilo ugotovljeno puščanje ter tudi na drugi strani reaktorja, kjer puščanja ni bilo.

Sledile so priprave na zamenjavo cevovodov: nabava materiala, angažiranje izvajalcev del, priprava dokumentacije za delo, treningi in usposabljanje osebja za zamenjavo s poudarkom na treningu varilcev za delo v zahtevnih razmerah. Po izpolnitvi pogojev za varno in kakovostno zamenjavo cevovodov, se je začelo odstranjevanje segmenta cevovodov v elektrarni. Vzporedno so se pri lokalnem podizvajalcu za zamenjavo pripravljala nova segmenta cevovodov, za katere so bili vgrajeni novi materiali po specifikacijah enaki originalnim. Varjenje cevovodov na priključke rektorske posode je bil eden najzahtevnejših delov projekta, saj je delo potekalo v zelo zahtevnih razmerah omejenega prostora in uporabe popolne zaščitne opreme. Vsi novi zvari so bili pregledani s predpisanimi neporušnimi postopki. Vsa dela so bila opravljena v sodelovanju s podjetjem Westinghouse. Pri izvedbi operacije je sodelovalo okoli 100 izvajalcev del.

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je od začetka med sanacijo redno spremljala dela in bila vsakodnevno obveščena o vseh načrtovanih aktivnostih sanacije cevovoda, o sami izvedbi teh aktivnosti in rezultatih pregledov. S podporo pooblaščenih organizacij je ocenila kakovost opravljenega dela. URSJV je prejela poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oziroma zaustavitvi elektrarne in podporne študije ter potrdila, da je NEK izvedla vse potrebne in pričakovane ukrepe (zamenjala oba cevovoda, ki sta bila izpostavljena podobnim vplivom) ter s tem izpolnila predpogoje za varno obratovanje.

Po zaključeni zamenjavi cevovodov o stekle aktivnosti prehoda elektrarne v stanje kritičnosti in ponovni zagon. V skladu z remontnim planom je bilo prestavljenih 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo nazaj v reaktorsko posodo. Sledilo je segrevanje sistemov in preverjanje delovanja z obsežnim programom nadzornih testiranj. Primarni hladilni krog je bil ponovno napolnjen z vodo, zagnani primarni črpalki in po segrevanju primarnega sistema je sledil zagon reaktorja. 

V okviru dolgoročnih korektivnih akcij bo NEK izvedla podrobno analizo vzroka za pojav razpoke. Oba odrezana dela cevovodov sta bila poslana na analizo v tujino, kjer se bodo v ustreznem laboratoriju v vroči celici izvedle porušne in metalografske raziskave materiala in zvarov. Glede na zaključke analize bo NEK po potrebi izvedla dodatne tehnične ukrepe
.
Po sinhronizaciji generatorja z elektroenergetskim omrežjem, ki je bila izvedena v petek 17. novembra 2023 ob 21:37 uri, je NEK pričela dobavljati električno energijo v omrežje.

Vir: NEK, URSJV
Dolžina: 3 minutno branje
Objavljeno: 20. Nov. 2023