POSTOPEK KVALIFIKACIJ ŠPORTNIKOV IN ŠPORTNIC NA OLIMPIJSKE IGRE

POSTOPEK KVALIFIKACIJ ŠPORTNIKOV IN ŠPORTNIC NA OLIMPIJSKE IGRE

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez potrjuje reprezentanco na osnovi predloga pristojne nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ). Le-ta svoje športnike predlaga na osnovnih internih kriterijev. Pri vseh panogah obstaja možnost menjav.

Postopek kvalifikacij se razlikuje glede na kategorijo, v katero sodi športna panoga – ali gre za kolektivno športno panogo, za panoge z nacionalnimi kvotami ali panoge, ki so vezane na individualno osebno kvoto.  
 
  1. KOLEKTIVNE PANOGE – ekipe se kvalificirajo prek sistema kvalifikacij, ki jih določa pristojna mednarodna športna zveza 
  2. PANOGE Z NACIONALNIMI KVOTAMI – nastopajoče določi nacionalna panožna športna zveza glede na osvojene nacionalne mednarodne kvote. Sem sodijo naslednje športne panoge: cestno / gorsko kolesarstvo, namizni tenis – ekipa, štafeta v plavanju / atletiki (nacionalne mednarodne kvote)
  3. PANOGE, VEZANE NA INDIVIDUALNO OSEBNO KVOTO – nastop na olimpijskih igrah je vezan na dosežke in kvalifikacijske nastope posameznika. V to kategorijo sodijo športne panoge, kot so: atletika, plavanje, judo, golf, tenis,… 
Pri športnih panogah, kjer se delijo nacionalne kvote, so mogoče menjave v skladu s pravili MOK-a.
Olimpijski komite Slovenije, na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez, nato obravnava predlagane menjave.

VIR: OKS
Dolžina: 0 minutno branje
Objavljeno: 10. Jul. 2024