V Lendavi praznujemo

V Lendavi praznujemo

65 let Pomurskega madžarskega radia in 45 let oddaje Mostovi/Hidak

Studio madžarskih programov RTV Slovenija letos praznuje 65-letnico obstoja Pomurskega madžarskega radia in 45-letnico televizijske oddaje v madžarskem jeziku Mostovi/Hidak.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija
30. november 2023 ob 14.47
Lendava - Radio Slovenija
29. novembra pred 65 leti je predhodnik MMR-ja, Radio Murska Sobota, prvič predvajal v madžarskem jeziku. Tistega dne so prvič predvajali nekajminutne novice v madžarščini. Studioje bil urejen v kletnih prostorih gasilskega doma, prva napovedovalca pa sta bila Estera Pleša in Albert Ábrahám. Danes ima radio sodoben studiu v Lendavi in oddaja 24-urni program, kjer pripravlja 36 tematskih oddaj in novice tiskovnih agencij.

Pomurski madžarski radio vsak dan v maternem jeziku obvešča madžarsko skupnost v Prekmurju in njene poslušalce o dogajanju na narodnostno mešanem območju, v Prekmurju, Sloveniji, Madžarski in svetu. Odgovorni urednik radia Atilla Pisnjak ob jubileju ponosno gleda v prihodnost: »V 65 letih delovanja Pomurskega madžarskega radia se je mnogo vsega zgodilo, bili so boljši, spet drugič slabši časi. Zahvala za to, da naša postaja tudi danes oddaja v tem obsegu, gre bivšim in sedanjim sodelavcem ter njihovemu včasih zares požrtvovalnemu delu, zato sem kot nedavno imenovani urednik nanje izredno ponosen. Naša odgovornost je zelo velika, saj smo edini medij, ki vsakodnevno obvešča v Sloveniji živečo madžarsko skupnost o aktualnih dogajanjih. Poleg informiranja ustvarjamo tudi različne izobraževalne, mladinske, otroške, svetovalne in druge vsebine, ki iz dneva v dan popestrijo naš program. Pri podobnih jubilejih se ne smemo le ozirati v preteklost, ampak moramo gledati predvsem v prihodnost, ki naj bo za vse člane RTV-družine in njihove poslušalce ter gledalce svetla. K temu želimo prispevati vsi zaposleni Pomurskega madžarskega radia.«

Pomurski madžarski radio
Program Pomurskega madžarskega radia/Muravidéki Magyar Rádió je program, namenjen madžarski narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji. Programska shema zajema predvsem aktualne, splošne in dnevnoinformativne, razvedrilne ter kontaktne oddaje s področij gospodarstva, kmetijstva, narodnostne politike, zdravstva, šolstva, kulture in ekologije. Posebno pozornost namenjamo ohranjanju maternega jezika, krepitvi narodnostne identitete in povezovanju pre​kmurskih Madžarov z matičnim narodom. Poleg informativnih oddaj, v katerih obravnavamo delo občin in krajevnih skupnosti ter analiziramo pereče probleme, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi ob slovensko-madžarski meji, namenjamo veliko pozornosti tudi kulturnemu dogajanju v regiji. Radio je ob tem, da beleži visoko poslušanost v Pomurju, zelo priljubljen tudi v širšem obmejnem pasu na Madžarskem.

Obenem letos praznujemo tudi 45-letnico oddaje Mostovi/Hidak, kjer z zelo tankočutnimodnosom do jezika, kulture in vsestranskega razvoja narodne skupnosti prispevajo h krepitvi zavesti o narodni pripadnosti in možni identifikaciji z madžarsko narodno skupnostjo. Največ programskega časa namenijo narodnostni kulturi, izobraževanju, ohranjanju izročila, narodnostni politiki in gospodarstvu, zastopana pa so tudi druga področja življenja. V oddaji si prizadevajo graditi most med madžarsko narodno skupnostjo ter večinskim narodom v Sloveniji, po drugi strani pa tudi z matičnim narodom na
Madžarskem.

TV-oddaja Mostovi/Hidak
V oddaji Mostovi so na ogled aktualni dogodki predvsem z dvojezičnega območja Prekmurja, s posebnim poudarkom na narodnostni tematiki. Najbolj zastopana področja so narodnostna kultura, izobraževanje, ohranjanje izročila, narodnostna politika, gospodarstvo, kmetijstvo, varovanje okolja ipd. Ob sredah se izmenjujejo rubrike Gospodarstvo – bogastvo, Sejalec, Na zdravje, Šolska klop in rubrika z naslovom Spominjamo se …, ob petkih pa rubriki Naša dediščina in Med nami živijo.

V minulih petinšestdesetih oz. petinštiridesetih letih sta se oba medija z majhnimi, a odločnimi koraki razvijala, napredovala in dosegala pomembne rezultate pri informiranju gledalcev in poslušalcev v njihovem maternem jeziku. Sodelavci in sodelavke programov za madžarsko narodno skupnost, tako programski kot produkcijski, pripravljajo številne oddaje, namenjene najširšemu krogu gledalcev in poslušalcev vseh starosti.

Snovalci oddaj s svojim delom promovirajo večkulturnost in medsebojno sožitje dveh narodov. Ob svojem temeljnem poslanstvu tako radijski kot televizijski program v madžarskem jeziku vzpostavljata duhovne in informacijske mostove med pripadniki madžarske narodne skupnosti in večinskim narodom v Sloveniji ter matičnim narodom na Madžarskem
Dolžina: 3 minutno branje
Objavljeno: 01. Dec. 2023