Vlada sprejela DPN za polje vetrnih elektrarn Griže–Veliko polje

Vlada sprejela DPN za polje vetrnih elektrarn Griže–Veliko polje

Datum objave:
1. december 2023

Avtor:
Katarina Prelesnik

Avtor fotografij:
Pixabay
Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Griže–Veliko polje, ki se nahaja na območju občine Sežana.

Na območju polja vetrnih elektrarn (PVE) Griže–Veliko polje investitor, družba AAE Gamit iz Rečice ob Savinji, načrtuje 14 vetrnih elektrarn z nazivno močjo do 4,2 MW. Sprejeti DPN načrtuje tudi vse potrebne spremljajoče ureditve, kot so dostopne poti do posameznih vetrnih elektrarn in povezovalni 20 kV elektroenergetski podzemni kabli.

Na tem območju sicer načrtujejo več vetrnih polj, saj povezavo z razdelilno transformatorsko postajo Divača načrtujejo s skupnim kablovodom še za polja vetrnih elektrarn Dolenja vas, Zajčica in Senožeška brda.

Kot so ob tem zapisali v vladnem sporočilu, je osnovni cilj načrtovane prostorske ureditve izgradnja polja vetrnih elektrarn, s čimer želijo prispevati k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v skladu z načeli energetske politike in Energetskim zakonom.

Medtem se v lokalnem okolju pojavljajo pomisleki glede izgradnje vetrnih polj. Med najpogostejšimi argumenti proti gradnji so negativni vplivi na okolje in ljudi, ovire za razvoj turističnega potenciala območja in degradacija zemlje.  

VIR: Naš Stik
Dolžina: 1 minutno branje
Objavljeno: 01. Dec. 2023