Znižanje trošarine za bencinsko in dizelsko gorivo

Znižanje trošarine za bencinsko in dizelsko gorivo

Vlada RS je današnji 157. dopisni seji spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo. Za 3 cente na liter se znižujeta trošarini za neosvinčeni bencin in plinsko olje za pogon (dizel). V trošarino za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) vlada ni posegla.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin zasleduje zaveze na področju doseganja okoljskih ciljev, naslavlja pa tudi gospodarske razmere in ekonomske cilje države. Hkrati pa si glede na trenutne razmere, ki so povezane z visoko inflacijo, prizadeva tudi za ohranjanje čim nižjih maloprodajnih cen, ob zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti. Na podlagi premisleka in spleta vseh teh okoliščin, ki jih zasleduje, je vlada danes posegla v znižanje trošarine.

Trošarina se od 5. decembra 2023, ob uveljavitvi novega 14 - dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:
  • za bencinsko gorivo se iz 0,49051 evra/liter zniža na 0,46051 evra/liter,
  • za dizelsko gorivo se iz 0,42267 evra/liter zniža na 0,39267 evra/liter.

Trošarina za ekstra lahko kurilno olje je ostaja nespremenjena pri 0,11577 evra na liter.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 120/2023.

VIR: MF
Dolžina: 1 minutno branje
Objavljeno: 01. Dec. 2023